Våga fråga om sex

Metoder för att inkludera frågor om sexualitet inom socialt arbete.

Metodmaterialet Våga fråga om sex är specialanpassat efter specifika IoF-verksamheters behov och förutsättningar. Metodmaterialet innehåller konkreta tips på hur en som yrkesverksam inom socialtjänsten kan inkludera sexualitet i mötet med klienter och brukare. Innehållet är en utveckling och fördjupning av de intervjuformulär och metodstöd som idag används av socialtjänsten.

Metodmaterialet har tagits fram av projekten Unga risktagande och Socialt arbete och säkrare sex (SASS).

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!