Våga fråga om sex

Metoder för att inkludera frågor om sexualitet inom socialt arbete.

Metodmaterialet Våga fråga om sex är specialanpassat efter specifika IoF-verksamheters behov och förutsättningar. Metodmaterialet innehåller konkreta tips på hur en som yrkesverksam inom socialtjänsten kan inkludera sexualitet i mötet med klienter och brukare. Innehållet är en utveckling och fördjupning av de intervjuformulär och metodstöd som idag används av socialtjänsten.

Metodmaterialet har tagits fram av projekten Unga risktagande och Socialt arbete och säkrare sex (SASS).

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter