Kondomhandboken

Kondomhandboken vänder sig framförallt till personal som arbetar eller vill arbeta med samtal kring kondomer och säkrare sex.

Kondomhandboken kan läsas från början till slut i ett sträck, men är i första hand tänkt att fungera som en uppslagsbok där kondomproblem som uppkommer i samtal kan slås upp direkt.

Det är endast personal inom Skåne som kan beställa Kondomhandboken. Övriga får höra av sig till respektive kunskapsnätverk med önskemål om beställning av handboken.

Namn:
Verksamhet:
Kommun
Vänligen skriv om det är intern/extern post :
Leveransadress
E-mail:
Telefonnummer:
Önskat antal handböcker:
Obs! Handboken vänder sig till personal och är inte tänkt att delas ut till ungdomar och unga vuxna

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter