Kondomhandboken

Kondomhandboken vänder sig framförallt till personal som arbetar eller vill arbeta med samtal kring kondomer och säkrare sex.

Kondomhandboken kan läsas från början till slut i ett sträck, men är i första hand tänkt att fungera som en uppslagsbok där kondomproblem som uppkommer i samtal kan slås upp direkt.

Det är endast personal inom Skåne som kan beställa Kondomhandboken. Övriga får höra av sig till respektive kunskapsnätverk med önskemål om beställning av handboken.

Namn:
Verksamhet:
Kommun
Vänligen skriv om det är intern/extern post :
Leveransadress
E-mail:
Telefonnummer:
Önskat antal handböcker:
Obs! Handboken vänder sig till personal och är inte tänkt att delas ut till ungdomar och unga vuxna

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter