Sexuell hälsa

Region Skåne arbetar på olika sätt för att stärka det preventiva arbetet kopplat till säkrare sex och sexuell hälsa. Här finner du information om vårt arbete och om olika material som du kan ta del av.

En viktig del i Smittskydd Skånes preventiva arbete kopplat till säkrare sex och sexuell hälsa är att personal som arbetar inom skolans värld eller inom socialt arbete kan beställa gratis kondomer för utdelning till företrädesvis ungdomar och unga vuxna runt om i Skåne (se mer information nedan).

Vi har under de senaste åren arbetat med flera olika projekt som syftat till att stötta personal att arbeta med frågor kring säkrare sex och sexuell hälsa i förhållande till ungdomar och unga vuxna i Skåne. Inom ramen för detta har vi bland annat tagit fram Kondomhandboken, som personal i Skåne kan beställa utan kostnad.

Nedan finner ni även länk till metodmaterialet ”Våga fråga om sex – Metoder för att inkludera sexualitet inom socialt arbete”. Vidare anordnar vi föreläsningsserien FORUM Sexuell hälsa tillsammans med Centrum för sexologi och sexualitetsstudier vid Malmö universitet och Centrum för sexuell hälsa inom Region Skåne (se nedan för mer information om denna).

Hör gärna av dig om du har några frågor eller önskemål!

Kondomhandboken      Våga fråga om sex

Smittskydd Skånes projekt kring sexuell hälsa

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter