Sexuell hälsa

Region Skåne arbetar på olika sätt för att stärka det preventiva arbetet kopplat till säkrare sex och sexuell hälsa. Här finner du information om vårt arbete och om olika material som du kan ta del av.

 Under 2018 driver Smittskydd Skåne ett projekt som kallas för Kondomkunskap. Projektet är inriktat på att stötta personal att arbeta med frågor kring säkrare sex och sexuell hälsa i förhållande till ungdomar och unga vuxna i Skåne. Detta inkluderar bland annat att vi anordnar utbildningar kring kondomer och säkrare sex och att det är möjligt för personal inom skolans värld och socialt arbete att beställa gratis kondomer från oss för utdelning till unga. Vi anordnar även föreläsningsserien FORUM Sexuell hälsa som du kan finna mer information om nedan. Beställ gärna vår bok Kondomhandboken.

Hör gärna av dig om du har några frågor eller önskemål!

Kondomhandboken      Våga fråga om sex

Smittskydd Skånes projekt kring sexuell hälsa

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter