Sexuell hälsa

Region Skåne arbetar på olika sätt för att stärka det preventiva arbetet kopplat till säkrare sex och sexuell hälsa. Här finner du information om vårt arbete och om olika material som du kan ta del av.

En viktig del i Smittskydd Skånes preventiva arbete kopplat till säkrare sex och sexuell hälsa är att personal som arbetar inom skolans värld eller inom socialt arbete kan beställa gratis kondomer för utdelning till företrädesvis ungdomar och unga vuxna runt om i Skåne. 

Under de senaste åren har vi arbetat med flera olika projekt som syftat till att stötta personal att arbeta med frågor kring säkrare sex och sexuell hälsa i förhållande till ungdomar och unga vuxna i Skåne. Inom ramen för detta har vi bland annat tagit fram Kondomhandboken, som personal i Skåne kan beställa utan kostnad.

Vi har också varit med och tagit fram metodmaterialet ”Våga fråga om sex – Metoder för att inkludera sexualitet inom socialt arbete”  som innehåller konkreta tips på hur en som yrkesverksam inom socialtjänsten kan inkludera sexualitet i mötet med klienter och brukare. Materialet är framtaget av Sexuell hälsa inom Sociala resursförvaltningen i Malmö stad och i samverkan med Region Skåne och Smittskydd Skåne.

Vidare anordnar vi föreläsningsserien FORUM Sexuell hälsa tillsammans med Centrum för sexologi och sexualitetsstudier vid Malmö universitet och Centrum för sexuell hälsa inom Region Skåne.

Hör gärna av dig om du har några frågor eller önskemål!

Smittskydd Skånes projekt kring sexuell hälsa

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.