Test av systemet

Innan Skånes digitala vårdsystem, SDV införs måste systemet testas. Med hjälp av testfall analyserar vi de olika delarna av de levererade systemet och jämför med de krav på funktion som tagits fram.

Syftet med testen är att se om allt fungerar, och upptäcka eventuella defekter som behöver åtgärdas. Testerna ger också insikt i hur användarupplevelse är och hur färdiga de olika delarna av systemet är. SDV är ett stort system och det innebär en mängd olika variationer på lösningar som ska fungera i olika sammanhang, och därför måste alla dessa täckas in.

Styrs av strategi och plan

Vilka tester som ska göras, varför de ska göras och i vilken ordning styrs av en teststrategi. Testarbetet genomförs sedan i enlighet med en framtagen testplan som preciserar vem som ska skriva och köra testfall, när och hur de ska köras. Testplanen måste också kontinuerligt anpassas efter när de olika delarna i systemet blir klara för test.

Test täcker allt från till exempel användarmiljöer, medicinteknik och integrationer, till konfigurationer och ny funktionalitet, och ger en mycket bra överblick över vilka kvalitetsförbättringar och åtgärder som behöver göras.

Organisation för test

Ett fyrtiotal personer arbetar i SDV-programmets testorganisation som experter på att skriva testfall, prioritera vad som ska testas, följa upp och hjälpa till att förklara problem så att de kan åtgärdas.

De genomför därefter tester själva eller hjälper organisationens alla kliniska experter att genomföra test. När systemet sedan driftsätts har  förvaltningarna testexperter och kliniska experter som också arbetar med test.

Olika typer av test

Den största testverksamheten är systemtest. Systemtest kopplar samman test av applikationer med test av teknik för att se till att dessa bitar fungerar både separat och tillsammans. Kliniska experter och testexperter planerar testfall och genomför test för att få insikter om hur systemet fungerar. Syftet med systemtest är att hitta defekter och säkerställa att vi byggt systemet så bra som möjligt

Då systemtestfasen är klar och defekterna åtgärdade kan vi gå vidare till nästa steg - acceptanstest. Här handlar det om att med hjälp av verksamhetsflöden testa alla delar av systemet så att hela vårdkedjan fungerar.

Syftet är att se till att vi byggt rätt system, det vill säga ett system som fungerar att använda på det sätt och i det sammanhang som verksamheten behöver. Vi säkerställer att vårdmedarbetarna få det stöd från verktyget som de behöver för att ge bästa möjliga vård.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.