Patientmedverkan

För att få med alla perspektiv när det nya vårdsystemet utvecklas och införs har ett tiotal patient- och närståenderepresentanter redan från projektets början medverkat i arbetet.

Nyckeln till att lyckas med att få patienter att medverka i SDV-projektet har varit en tydlig struktur för hur det ska gå till. Innan deltagarna började rekryteras, tog vi fram en kravspecifikation på vilken kompetens och erfarenhet de behövde ha för att kunna bidra. Vi behövde också en ersättningsmodell så att personerna skulle kunna vara ifrån sina arbetsplatser en viss tid.

Patientföreningar nominerade lämpliga personer som intervjuades och valdes ut. I nästa steg skrev vi kontrakt och sekretessavtal, och deltagarna fick genomgå en internutbildning kring projektet och Region Skåne.

Olika personas

För att patienterna inte bara ska representera sig själv utan alla patienter i motsvarande situationer, har några olika fiktiva personligheter, så kallade personas, tagits fram i en workshop med patienter. Fyra huvudkaraktärer med olika personligheter och sjukdomsbilder har valts ut. 

Fördelen med att använda personas är också att det blir mindre personligt för den verkliga patientmedarbetarens del, och skyddar hens integritet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.