Nyhetsbrev och podd

Vårt nyhetsbrev och vår podd erbjuder fler möjligheter att följa arbetet med införandet av det nya patientjournalsystemet.

SDV-programmets nyhetsbrev går ut cirka varannan månad till chefer i Region Skånes vårdförvaltningar och privata vårdgivare, samt andra nyckelpersoner. Syftet är att ge en aktuell överblick över det arbete SDV-programmet gör för att utveckla det nya patientjournalsystemet. 

Se det senaste nyhetsbrevet:

SDV-podden är en podd om arbetet med att införa ett nytt digitalt vårdsystem i Skåne. Olika teman tas upp och olika gäster medverkar varje gång. 

Det senaste poddavsnittet:

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.