Migrering av data

Skånes nya digitala vårdsystem, SDV, kommer att ersätta ett trettiotal system som används idag. Därför behöver data som finns i de system som ska avvecklas flyttas, migreras, till det nya systemet. Detta kommer göras både maskinellt och manuellt.

Kartläggningen av vad som ska flyttas över till de nya systemet började redan innan SDV-projektet startade genom intervjuer med verksamhets- och systemansvariga i Region Skånes organisation. Projektet har sedan granskat och analyserat informationen för att se vad som är möjligt att migrera. Allt går inte att migrera, och all data flyttas inte heller samtidigt, utan migreringen pågår under hela utrullningsfasen.

Maskinell migrering

För att information i ett befintligt system ska gå att migrera maskinellt (automatiserat) krävs bland annat att:

  • Informationen är strukturerad.
  • Det nya systemet kan använda informationen på avsett sätt.
  • Arbetet och förberedelserna som krävs för maskinell migrering är rimligt i relation till hur lång tid som skulle krävas för manuell migrering.

En utmaning vid migreringen är att olika vårdenheter idag använder befintliga system på olika sätt. Det innebär till exempel att även om det finns ett fält i ett system för en viss funktion kan olika verksamheter ha valt att använda det för olika ändamål. Det innebär att man inte automatiskt kan mappa det nuvarande systemet mot motsvarade fält i det nya, eftersom användandet är så varierat.

En annan utmaning är att viss informationen i befintliga system är i en form som inte är möjlig att föra över på ett säkert sätt. Därför kommer viss data inte att kunna flyttas, och annan data kräver att den manuellt flyttas över.

Manuell migrering

Det som inte går att överföra maskinellt men ändå måste flyttas kommer att migreras manuellt. Hur detta ska läggas upp planerar SDV-projektet tillsammans med förvaltningarnas utrullningsprojekt, och alla detaljer är inte klara ännu.

Vad händer med de gamla systemen?

De gamla systemen ska avvecklas och arkiveras. Under en period efter att det nya systemet lanserats kommer det dock finnas kvar versioner av de gamla systemen i ”läsläge” och informationen kommer att kunna nås från Nationell patientöversikt (NPÖ). Detta för att möjliggöra uppföljning och kliniska beslut som kräver tillgång till historisk information.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.