• Sjukhussäng med patient, två sjuksköterskor som arbetar vid sägen och en person som filmar.

    Här används SDV-labbet för en simulering av inskrivningsprocess och överrapportering från akutmottagning till ortopedisk avdelning. En av SDV-projektets patientrepresentanter agerar patient.

SDV-labbet

När vi inför ett nytt digitalt verktyg i den skånska vården behövs enhetliga och välfungerande arbetsprocesser. I SDV:s lokaler i Lund har SDV-projektet byggt upp ett antal vårdmiljöer där vi tillsammans med kliniska medarbetare och patientrepresentanter skapar en simuleringsmiljö.

SDV-labbet är en simuleringsmiljö med både befintlig och ny teknik för att kunna testa framtida vårdprocesser i förhållande till ny IT-miljö och medicinteknisk utrustning under realistiska former. Syftet är att kunna förutse behov av förändringar, utveckling och träning.

Den kunskap simuleringarna ger hjälper oss att göra processerna patientsäkra och effektiva, och se till att de fungerar för medarbetarna.

I labbet finns ett antal olika vårdmiljöer – från intensivvårdsavdelning till vårdcentral. Patientrepresentanter och vårdens medarbetare medverkar i simuleringarna tillsammans med medicin- och informationstekniker.
Tillsammans förebygger vi fel i det nya systemet, och bidrar till att utveckla vården till det bättre.

Olika kompetenser bidrar till helhetsbilden

Hälso- och sjukvården är till för patienterna, och för att kunna sätta sig in i deras situation är det nödvändigt att de medverkar i simuleringarna. När riktiga patienter bidrar med sina erfarenheter och sin kompetens, sätts patientens säkerhet och upplevelse i fokus.

Vårdmedarbetarnas perspektiv är förstås också viktigt. De är experter på vård och det handlar om deras arbetsmiljö där de ska kunna arbeta tryggt och smidigt. Dessutom bidrar medicin- och informationsteknikerna och annan servicepersonal med sin kunskap, och får samtidigt förståelse för hur tekniken används i verkligheten.

Filmer från simuleringarna

Vi filmar simuleringarna för att kunna visa dem även för medarbetare som inte är med i rummet. Det ger vårdverksamheterna möjlighet att i god tid förbereda sig på vad olika moment kommer att innebära. Filmerna kan också komma att användas i det utbildningsmaterial som tas fram inför att 30 000 medarbetare ska träna i det nya systemet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.