Centrala arbetsområden

Införandet av SDV innebär att vårdens arbetsprocesser måste standardiseras. Standardiseringen sker inom ett antal centrala områden (arbetsströmmar), där medarbetare från Region Skånes alla hörn tillsammans med leverantören Cerner arbetar med att se till att originalsystemet anpassas till våra förhållanden.

Områden

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter