Så utvecklar vi SDV

I SDV-projektet samlas medarbetare från hela Region Skåne för att ta fram och enas om processer för vårdens arbete och utveckla det nya systemet till oss i Skåne. Vårdens och IT:s medarbetare möts i delprojekten tillsammans med patienter och anhöriga.

Drygt 400 personer är engagerade i införandet av SDV. Det handlar om kliniker, tekniker och många andra yrkesroller. Medarbetare kommer från olika förvaltningar, såväl som från privata vårdgivare och leverantören Cerner.

Olika yrkesgrupper

Region Skånes verksamhetschefer insåg tidigt att deras kliniska medarbetare måste vara med i projektet och projektet lånar därför in medarbetare på kontrakt. Deras ordinarie verksamhet får ekonomisk ersättning under tiden som de arbetar i projektet.

Bland de kliniska medarbetarna finns läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, dietister, fysioterapeuter med flera. De största grupperna är läkare och sjuksköterskor. 

De största grupperna av icke-klinisk personal är systemspecialister, systemansvariga och olika handläggare.

Patienter och närstående

Tillsammans med vårdens medarbetare deltar vårdvana patienter och närstående i SDV-projektet. Medarbetarna är vårdexperterna, medan patienterna är erfarenhetsexperterna.

Att ha patienter involverade bidrar till:

  • Att skapa säkrare hälso- och sjukvård
  • Att vården möter patienternas behov och förväntningar

Många arbetsområden

Medarbetare från Region Skåne arbetar tillsammans med leverantören för att se till att originalsystemet anpassas till svenska och skånska förhållanden. Arbetsområdena omfattar alla de centrala områdena som berörs av SDV, som exempelvis akutsjukvård, laboratoriemedicin, onkologi, informatik, materialstyrning samt patientadministration och vårdekonomi.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.