Förändrade arbetssätt

Skånes digitala vårdsystem, SDV handlar inte bara om att byta IT-system. Det handlar om att förändra hur vi tänker och arbetar. Därför tar vi gemensamt fram nya arbetssätt där det behövs.

Vi kommer att arbeta utifrån några övergripande principer, för att vårt nya digitala vårdsystem ska vara patientsäkert och effektivt.

  • Realtidsdokumentation

Både journal och andra funktioner uppdateras i nära samband med händelser för att rätt information alltid ska finnas till hands.

  • Ordination (till exempel provtagning, remiss)

Detta omfattar de flesta åtgärder som gäller en patient, och har därmed fått en utökad betydelse jämfört med idag. Ordination är allt från beställning, remiss, läkemedel, bedömningar, omvårdnad eller annan åtgärd som utförs av dig själv eller någon annan. Den åtgärd som bedöms behövas läggs in i systemet som en ordination, och kan i sin tur trigga en aktivitet hos en annan medarbetare. 

  • Roller

Vårdens medarbetare har definierade roller i det nya digitala systemet som ger olika behörighet och skyldighet.

  • Standardiserad inmatning

Så mycket som möjligt av den information som ska matas in i journalsystemet ska vara förvald, med kodningsbara alternativ. Detta för att det ska gå att visa fakta i diagram eller tabeller, något som underlättar att tolka information kring en patient. Det kan också göra det möjligt att  se större mönster.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.