Förändrade arbetssätt

Skånes digitala vårdsystem, SDV handlar inte bara om att byta IT-system. Det handlar om att förändra hur vi tänker och arbetar. Därför tar vi gemensamt fram nya arbetssätt där det behövs.

Vi arbetar utifrån fem övergripande principer för de förändrade arbetssätt som det nya digitala vårdsystemet medför.

Standardisering

Att vi alla arbetar enhetligt och i en gemensam digital miljö är en viktig förutsättning för jämlik och säker hälso- och sjukvård över hela Skåne. Då kan vi också dra nytta av systemets möjligheter. Utgångspunkten är enhetliga arbetssätt, gemensamma termer och begrepp och samsyn kring vad som ska dokumenteras i olika situationer.

Strukturerad dokumentation

Med hjälp av olika mallar kommer vi att dokumentera information om patienten på ett mer strukturerat och enhetligt sätt än tidigare. Genom att vi kan återanvända den strukturerade informationen får vi mindre dubbeldokumentation och informationen blir mer lättillgänglig.

Ordinationsdriven vårdprocess

I vårt nya arbetssätt omfattar begreppet ordination de flesta åtgärder som gäller en patient, och inkluderar allt från omvårdnad, patientadministration, olika typer av undersökningar, läkemedel, beställningar av labprover och bedömningar, till annan åtgärd som utförs av dig eller någon annan. Det ger ett tydligt stöd för att hålla ordning på vad som har gjorts och vad som finns kvar att göra

Realtidsdokumentation

När du dokumenterar behöver det ske i realtid eller så nära vårdmötet som möjligt. Då får alla i vårdteamet uppdaterad information och den som förväntas utföra nästa aktivitet får direkt tillgång till informationen och kan utföra sin uppgift. På så sätt drivs vårdprocessen vidare.

Rollstyrda vyer

Den information du får på skärmen anpassas till den roll du har och den situation som du befinner dig i.  Olika behörighet och inställningar underlättar för dig att hitta rätt och veta vad du ska och får göra.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.