Månadsrapport

I oktober 2021 påbörjas utrullningen av SDV, Skånes digitala vårdsystem. Vårdens medarbetare tar då emot ett nytt verktyg som i många avseenden innebär helt nya arbetssätt.

För att ge de mottagande verksamheterna större inblick i vad som händer i SDV-programmet, publicerar vi från och med februari 2020 en månadsrapport på Vårdgivare Skåne. Den innehåller statusuppdateringar från de olika arbetspaket som arbetet i SDV-programmet består av.

Du kan välja att läsa bara sammanfattningen, hela rapporten, eller gå in på den del som stämmer bäst överens med dina informationsbehov beroende på vilken roll du har.

Tre system som ofta omnämns i månadsrapporten är Millennium (journal och beslutsstöd), CareAware (uppkopplad utrustning) och HealtheIntent (befolkningshälsa). De är alla delar av SDV och det system vi köpt från leverantören Cerner. 

Kontakta SDV@skane.se om du har frågor kring innehållet.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter