Mål för SDV

SDV, Skånes digitala vårdsystem innebär stora möjligheter till bättre hälsa för fler. Men hur vet vi att SDV bidrar till bättre hälsa för fler? Vi kan inte mäta alla effekter utan har valt ut några strategiskt viktiga punkter som hjälper oss att avgöra om SDV innebär den nytta vi vill ha.

Skånes nya digitala vårdsystem ska bidra till:

  • Bättre befolkningshälsa
  • Bättre upplevelse för patienter och medarbetare
  • Ökad tillgänglighet
  • Effektivare processer
  • Bättre kvalitet

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter