Detta har hänt

2011 konstaterade Region Skåne i en utredning att vårdens IT-struktur med sina hundratals olika applikationer var för splittrad. Vårdsystemen beskrevs som omoderna, kostsamma och ineffektiva.

Här beskriver vi bakgrunden till satsningen på SDV, Skånes digitala vårdsystem, hur upphandlingen genomfördes och vad SDV kostar.

Bakgrund

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!