Detta har hänt

2011 konstaterade Region Skåne i en utredning att vårdens IT-struktur med sina hundratals olika applikationer var för fragmenterad. Vårdsystemen beskrevs som omoderna, kostsamma och ineffektiva.

Här beskriver vi bakgrunden till satsningen på SDV, Skånes digitala vårdsystem, hur upphandlingen genomfördes och vad SDV kostar.

Bakgrund

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter