Projekt Hälsostaden

Projektet med Hälsostaden är nytt i sitt slag. Här arbetar både kommunen, vårdcentralerna och specialistvården under ett och samma tak. Det ökar tillgängligheten, patientsäkerheten och bidrar till en sömlös vårdkedja.

Målen är även att minska eller helt få bort vårdköer, utveckla och effektivisera närsjukvården, främst vården av äldre.

Arbetar tillsammans

Mottagningar och avdelningar, vårdcentral och kommun arbetar tillsammans för att hitta nya lösningar och samarbetsformer som i framtiden också kan appliceras på andra skånska sjukhus.

Organisation

Hälsostaden är en egen förvaltning under Region Skåne. Chef och projektledare är Carl-Johan Robertz.

Projektet startade den 1 oktober 2013 och planerades att löpa över tre år. Efter en utvärdering beslutades det att förlänga projektet till den 30 juni 2018.

Mer om Projekt Hälsostaden

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter