Pilotprojekt digital läkarkontakt

Under 2018 genomför Region Skåne ett pilotprojekt för att testa ett nytt arbetssätt där patienter, efter medicinsk bedömning av sjuksköterska på 1177 Vårdguiden på telefon, erbjuds en digital läkarkontakt. Under oktober har projektet utökats så att även vårdcentralerna i Sjöbo och Skurup kan erbjuda patienter, med något av projektets förutbestämda symptom, en digital läkarkontakt efter medicinsk bedömning av sjuksköterska.

För att patienten ska erbjudas en digital läkarkontakt måste ett antal kriterier vara uppfyllda:

  • Sjuksköterskan på 1177 har gjort bedömningen att patienten behöver ett besök på vårdcentral
  • Patienten har något av de förutbestämda symptom som pilotprojektet omfattar, se nedan
  • Patienten har ett fungerande BankID och tillgång till internet

Den digitala läkarmottagningen är tillgänglig vardagar och söndagar klockan 18-21. Under den tiden kommer läkaren att kontakta de patienter som fått erbjudande om tjänsten och fyllt i ett frågeformulär. Kontakten med läkare sker främst digitalt, via en chatt, men vid behov även via telefon.

Provtagning på vårdcentral

Om läkaren bedömer att patienten måste göra en provtagning uppmanas hen att kontakta sin vårdcentral. Patienten får då ett sms som bekräftar detta. En remissanteckning om provtagning kommer också att finnas i PMO.

Om ett fysiskt besök är nödvändigt för att ställa korrekt diagnos kommer läkaren att hänvisa patienten till sin vårdcentral. Berörd vårdcentral blir då kontaktad per telefon eller via remiss.

Pilotprojektet omfattar följande symptom:

Atopiskt eksem; Acne; Bihålebesvär; Diarré; Erektionsbesvär, Förkylning eller influensa; Förstoppning; Förskjutning av mens; Halsbränna och sura uppstötningar; Hosta; Hudutslag efter fästingbett; Hudutslag; Huvudvärk; Klåda; Mensvärk; Migrän;  Munsår; Nästäppa; Pollenallergi; Psoriasis; Rosacea; Röda ögon; Underlivsbesvär hos kvinnor och män; Urinvägsbesvär hos kvinnor och Åksjuka.

Barn i åldern 3-12 år omfattas av följande symptom: Hudutslag; Hudutslag efter fästingbett; Klåda; Pollenallergi; Röda ögon och Åksjuka .

Om projektet

Projektet startade under våren 2018 och beräknas vara avslutat under hösten. Pilotprojektet kommer bland annat att utvärderas genom en enkät som skickas till de patienter som genomfört ett digitalt läkarbesök.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter