Mest sjuka äldre

Under åren 2011–2014 genomfördes en statlig satsning kring vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Syftet var att stödja kommuner och landsting i att utveckla ett gemensamt, långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete.

Den nationella överenskommelsen upphörde vid årsskiftet 2014/2015, därefter förväntas huvudmännen själv ansvara för fortsatta utvecklingsarbeten som blir en integrerad del av landstingens och kommunernas ordinarie verksamhet. Utifrån detta valde Skåne 2015 att fortsätta det gemensamma förbättringsarbetet enligt den nationella modellen. Detta arbete fortsätter även under 2016 och planeras därefter integreras i det fortsatta arbetet med det gemensamma hälso- och sjukvårdsavtalet.

Region Skåne och Kommunförbundet Skåne har gemensamt tagit fram en övergripande handlingsplan för 2016. Utifrån denna ska de Lokala Ledningskraftsteamen (representanter från kommun, primärvård och sjukhus) arbeta fram lokala handlingsplaner i samtliga 33 kommuner i Skåne. Som stöd i genomförandet av de lokala handlingsplanerna finns under 2016 fortfarande utvecklingsledarna.

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 (pdf)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter