Mastoidit

Projektet "Mastoidit i Sverige" är en rikstäckande studie som syftar till att ge bättre kunskap om vilka individer som drabbas av mastoidit och hur allvarliga sjukdomsförloppen och följderna är.

Studien granskar alla nya fall av mastoidit i Sverige under perioden 2008-2018. Förhoppningen är att i framtiden kunna bidra till nationellt likriktade behandlingsrekommendationer.

Studien sker i samarbete med alla öron- näsa- och halsverksamheter i Sverige och är godkänd av Regionala etikprövningsnämnden i Lund.

Instruktioner för vårdgivare

 • När ni får in en patient med misstänkt mastoidit handlägger ni fallet som ni brukar. Om ni är osäkra på om patienten har mastoidit eller inte, inkluderar ni patienten ändå.

  Glömmer ni bort studien i det akuta skedet går det även bra att inkludera i efterhand, till exempel vid ett återbesök.

  Sätt gärna upp postern vi har tagit fram för att vårdpersonalen ska komma ihåg studien.

  Poster - kom ihåg mastoiditstudien

 • Ni handlägger patienten som ni brukar och använder protokollet som stöd vid journalföringen.

  Protokoll:

  Är patienten född i Sverige? Om ej; vilken etnisk tillhörighet har pat? Tolkbehov?

  Övriga sjukdomar?
  Vaccinationsprogram?
  Pneumokockvaccinerad, om så är fallet, hur många doser?

  Har patienten tidigare haft otit?
  Antal otiter?
  Debutålder vid första otiten?
  Tidigare rörbehandlad?

  Datum för första sjuksymtom?
  Datum för första öronsymtom?
  Första läkarkontakten vid aktuella symptom: datum, primärvårdsläkare, barnläkare, ÖNH-läkare.
  Är antibiotika insatt före inläggningen, i så fall vilket ab och vilket datum?

  Symptom vid inläggningen: öronsmärta, värk bakom örat, öronflytning, feber, allmäntillstånd, annat.

  Status vid inläggningen: utstående öra, svullnad bakom örat, utslätat öronveck, rodnad över mastoiden, fluktuation över mastoiden, svullen hörselgång, taksänkning i hg, trumhinnestatus (färg, buktning, rörlighet, chagrinering, spontanperforation, ej siktbar)

  Blodprovsresultat vid inläggningen och under vårdtiden:
  CRP
  SR
  Vita
  Diff

  Är CT eller MR utförd?

  Odlingsresultat:
  nasopharynx
  hörselgången vid spontanperforation
  mellanöra vid paracentes
  mastoiden vid punktion eller operation
  ev odling av ben vid mastoidektomi

  Antibiotikabehandling, sort, tid, iv, po?

 • Fråga patienten och föräldrarna om de kan tänka sig att delta i studien. Be dem läsa igenom patientinformationen, som de kan behålla.

  Samtyckesblanketten måste därefter signeras av patienten eller föräldrarna. Om patienten är mellan 8-18 år måste ytterligare en patientinformation och samtyckesblankett för denna åldersgrupp signeras.

  Patientinformation och samtyckesblankett för vuxen patient eller förälder till barn 0-18 år

  Patientinformation och samtyckesblankett för barn 8-18 år

 • När patienten är frisk och epikris dikteras skickar ni hela journalen inklusive labdata, odlingsfynd, eventuell operationsberättelse och röntgenundersökning till:

  Frida Enoksson
  ÖNH-mottagningen
  Helsingborgs lasarett
  25187 Helsingborg

 • Om patienten inte vill delta i studien är det önskvärt att ni skickar en notis med patientens ålder och kön till:

  Frida Enoksson
  ÖNH-mottagningen
  Helsingborgs lasarett
  25187 Helsingborg

  Detta för att studiematerialet ska bli så fullständigt som möjligt.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.