Mastoidit

Projektet "Mastoidit i Sverige" är en rikstäckande studie som syftar till att ge bättre kunskap om vilka individer som drabbas av mastoidit och hur allvarliga sjukdomsförloppen och följderna är.

Studien granskar alla nya fall av mastoidit i Sverige under perioden 2008-2018. Förhoppningen är att i framtiden kunna bidra till nationellt likriktade behandlingsrekommendationer.

Studien sker i samarbete med alla öron- näsa- och halsverksamheter i Sverige och är godkänd av Regionala etikprövningsnämnden i Lund.

Instruktioner för vårdgivare

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.