Högisoleringsenhet för Södra sjukvårdsregionen

På Sus pågår arbete med att upprätta Sveriges mest moderna högisoleringsenhet. På högisoleringsenheten ska patienter med misstanke om högsmittsam sjukdom kunna vårdas i tre veckor, exempelvis med ebola, andra typer av blödarfeber och SARS.

Enheten kan tidigast vara i full drift under våren 2023. Redan idag har enheten dock kapacitet att vårda en patient i behov av högisolering i 48 timmar..

Högisoleringsenheten kommer vara placerad på Sus i Malmö och ta emot patienter från Blekinge, Halland, Kronoberg, Skåne samt vid behov även från andra delar av Sverige. Enheten är gemensam för Södra sjukvårdsregionen och finansieras av medlemmarna, det vill säga av de regioner som nämns ovan.

Risken för person till person och laboratoriesmitta medför inte bara behov av säkra smittskydds- och vårdhygienrutiner, utan också vissa investeringar i lokaler och utrustning.

Att hantera övergångarna i vården på ett säkert sätt är något som måste fungera och flera olika enheter kommer framöver att involveras, för att kunna ta hand om patienten på ett säkert sätt samtidigt som det är viktigt att personalen ska vara väl förtrogen med arbetsrutiner.

Insatser inför öppnandet

Det genomförs ett flertal större insatserna inför öppnandet.

Inköp av isolerings- och transportsystem för transport av patient med misstänkt högsmittsam sjukdom

Under våren 2020 gjordes inköp av eppishuttle, som är ett återanvändbart medicinskt isolerings- och transportssystem för optimal säkerhet för patient och vårdpersonal. 

Ombyggnation klinisk mikrobiologi

För att kunna hantera prover av dessa högsmittsamma sjukdomar krävs anpassning av klinisk mikrobiologis laboratorium.

Inköp av skyddsutrustning

Högsmittsamma sjukdomar ställer höga krav på skyddsutrustning och annan utrustning. Upphandling och inköp pågår, både för vård av patienter men också för medarbetarna att använda vid årliga övningar.

Justering av ventilation och vårdrum

De rum där patienterna ska vårdas behöver ha speciell ventilation så att sjukdomen inte kan spridas. Uppgradering av befintlig ventilation ska genomföras och viss anpassning av rummen kommer att göras.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.