Strategi och bakgrund

Mål och strategi för framtidens hälsosystem

Under 2021 deltog cirka 100 personer i olika arbetsgrupper för att formulera mål, milstolpar och prioriterade åtgärder för de olika insatsområdena. Resultatet blev Mål och strategi för framtidens hälsosystem som beskriver de förflyttningar Region Skåne behöver göra och hur vi tillsammans skapar förändring. 

Mål och strategi för framtidens hälsosystem

Färdplan för framtidens hälsosystem

Våren 2020 tog Regionfullmäktige beslut om en färdplan för hur Region Skåne ska arbeta framåt med vård och hälsa i Skåne – det vi nu kallar framtidens hälsosystem.

Färdplanen för framtidens hälsosystem är resultatet av flera års intensivt samarbete. Innehållet är bland annat baserat på 13 workshops, ett 30-tal intervjuer, litteraturgenomgång och ett omfattande analysarbete.

Målbild och färdplan för framtidens hälsosystem

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.