Kunskapstest om tortyr

Tortyr är ett globalt folkhälsoproblem och ett brott mot mänskliga rättigheter. Det förekommer över hela världen och erfarenheter av tortyr är vanligt bland asylsökande och nyanlända. Kanske är det vanligare än du tror?

Tortyr leder till allvarliga skador både fysiskt, psykiskt och socialt. I hälso- och sjukvården behöver vi ha kunskaper om tortyr, för att känna igen symtom, bemöta och behandla tortyröverlevare. 

Gör ett kunskapstest och se vad du vet om tortyr och dess konsekvenser. Inga svar sparas.

DIKT erbjuder även halvdagsutbildningar om bemötande, utredning och behandling av tortyröverlevare.

Vad vet du om tortyr?

Du måste tillåta att cookies används för att kunna skicka formuläret. Cookies används här som ett skydd mot spammejl.

Förekomst av tortyr

1. Majoriteten av all tortyr sker i ett fåtal länder.


Falskt

Mellan 2009 och 2013 rapporterade Amnesty International om att tortyr begåtts av statliga representanter i 141 länder. I minst 50 länder utsätts kvinnliga fångar för systematiska våldtäkter och sexuella övergrepp och i mer än 40 länder utsätts offren för elchocker. Tortyr förekommer både i demokratiska och auktoritära stater. Bland flyktingar i Sverige verkar uppskattningsvis 30 procent vara tortyröverlevare.

 

2. Att utsättas för svåra förhållanden vid frihetsberövande kan ses som tortyr.


Sant

Otillräcklig tillgång till mat eller brist på hygienmöjligheter, toaletter och medicinsk vård vid frihetsberövande kan ses som illabehandling och kan ibland utgöra tortyr.

3. I majoriteten av rapporterade tortyrfall används tortyr mot politiska motståndare för att få information om frågor som berör nationell säkerhet och bekämpning av terrorism.


Falskt

Tortyr resulterar oftast i falska bekännelser och falsk information, eftersom de som utsätts är beredda att säga eller underteckna vad som helst som får tortyren att upphöra. Vem som helst kan utsättas för tortyr – personer som begått småbrott, människor som tillhör etniska minoritetsgrupper, demonstranter, studentaktivister och människor som var på fel plats vid fel tid. Även barn riskerar att utsättas för tortyr.

Identifiering av tortyröverlevare

4. För att kunna hjälpa så effektivt som möjligt är det viktigt att patienten följer alla anvisningar som personalen ger. En noggrann undersökning för att komma fram till sanningen är viktigare än patientens upplevelse i stunden.


Falskt

En fysisk undersökning av tortyrskador bör genomföras så aktsamt som möjligt. Onödig stress i undersökningen kan undvikas genom att:

- Ge exakt information om vad som kommer hända under undersökningen samt vad som görs med dokumentationen efter undersökningen.

- Att vara medveten om att många delar av undersökningen kan trigga minnen av tortyr, särskilt undersökning av könsorgan, anal, mun och ansikte.

- Uppmuntra att ta andningspaus, dricka vatten och liknande, om påfrestningen orsakad av minnen av tortyr blir för svår.

5. Att inte upptäcka några fysiska fynd efter en påstådd tortyr är ett bevis på att patienten ljuger.


Falskt

Avsaknad av fysiska fynd är inget bevis på att tortyr inte har förekommit. Tortyrskador kan försvinna med tiden eller genom behandling. En annan anledning kan vara att undersökningsmetoden är otillräcklig. Dessutom är det allt vanligare med tortyrmetoder som inte lämnar några ärr eller andra synliga bevis på att tortyren har utförts. Förövare kan använda metoder, inklusive psykisk tortyr, som är särskilt utvecklad för att undvika fysiska spår.

6. Psykiska tortyrmetoder gör åtminstone lika mycket skada hos en människa som fysisk tortyr och misshandel.


Sant 

All slags fysisk tortyr medför oundvikligen också en psykisk reaktion och påverkan.

Psykiska tortyrmetoder kan exempelvis innebära isolering eller att inte få mat, vatten, kläder eller medicinisk vård. Andra exempel är att utsättas för extrema ljud eller temperaturer, hot, sexuell förnedring, förvägras sömn, att få sin religiösa tro hånad och förnedrad, eller farmakologisk tortyr, att läkemedel (eller placebo) ges i syfte att skada, skrämma eller förvirra. En annan tortyrmetod är ”hooding” att med en huva över ansiktet hindras från att se, i syfte att orsaka desorientering, rädsla och en känsla av isolering.

7. Att skapa en trygg miljö som stärker och uppmuntra tortyröverlevare att berätta om sina upplevelser är nyckeln till tidig identifiering och viktigare än själva screeningverktyget.


Sant

Många tortyröverlevare har mycket svårt att berätta om vad de har utsatts för. Anledningarna till att en patient som har utsatts för tortyr inte berättar om tortyren eller söker vård kan vara många.

- Många patienter minns inte händelserna kronologisk eller detaljerat på grund av stress, desorientering eller hjärnskada.
Patienter kan känna sig rädda för att inte bli trodda om de berättar om sina upplevelser av tortyr.

- Det kan finnas känslor av stigma och skam, främst när det gäller sexuell tortyr.

- Minnena av tortyr är för plågsamma och överlevaren vill undvika att prata om det. Ett karakteristiskt PTSD-symtom (posttraumatiskt stressyndrom) är att anstränga sig för att undvika allt som kan påminna om traumat, som tankar, känslor och samtal.

- Språkhinder.

- För människor som har levt i en diktatur kan det vara svårt att bygga upp förtroende till hälso- och sjukvården eller statliga institutioner i allmänhet.

- En del tortyröverlevare, främst barn, vet inte att det som de har utsatts för har varit tortyr.

Konsekvenser av tortyr

8. Syftet med tortyr är att bryta ned individen psykologiskt.


Falskt

Det finns många vanliga psykologiska problem kopplade till tortyr, som PTSD (posttraumatiskt stressyndrom), depression, ångest, irritabilitet och koncentrations- och minnesproblem.

Det är sant att tortyr ofta syftar till att bryta ned individen, men ofta är syftet också att förstöra mellanmänskliga relationer och en större social gemenskap. Tortyr skapar ett tillstånd av allmän osäkerhet, känslor av hopplöshet, brist på tillit och minskad social tillhörighet. Potentiella effekter av tortyr inkluderar därför en individuell nivå, en familjenivå och en samhällelig nivå. Tortyrtrauman kan även överföras från föräldrar till deras barn.

9. Smärta i flera olika delar av kroppen är ett tecken på att en tortyrberättelse inte är trovärdig eftersom att smärta orsakad av tortyr vanligtvis är lokal.


Falskt

Tortyr kan orsaka många olika symtom, som kan uppträda i kombination, till exempel:

- Hörselnedsättningar som orsakas av slag mot öronen.

- Kronisk hosta till följd av exponering för giftig gas.

- Skador i magtarmkanalen efter våld eller intag av giftiga ämnen.

10. Risken för extrem tandvårdsrädsla är sex gånger högre bland tortyröverlevare.


Sant

En studie visade att extrem tandvårdsrädsla var 6,1 gånger högre hos tortyröverlevare. Rädslan kan kopplas till att ha varit utsatt för trauma mot ansikte och mun.  Skador i munhåla, tänder och käke kan orsakas av elektriskt våld och att föremål har tvingats in i munnen. Varje påtvingad penetration är i sig en våldshandling och kan upplevas förnedrande och vara traumatisk. 

I en studie var den rapporterade förekomsten av trauma mot ansikte och mun 22 procent. En annan studie visade att 62 procent hade utsatts för våld mot ansiktet, 35 procent för våld mot munnen och 23 procent för våld mot tänderna.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.