DIKT - Dokumentation, identifiering och kunskap om tortyr

DIKT är ett projekt i Region Skåne med syfte att utveckla vården till tortyröverlevare.

Genom att förbättra förutsättningarna för identifiering och dokumentation av tortyrskador kan vi inom hälso- och sjukvården bli bättre på att ge rätt vård och behandling till personer som har blivit utsatta för tortyr.

DIKT drivs av Region Skånes Kunskapscentrum migration och hälsa och pågår fram till 2022.

Projektet har tre etapper:

 1. Kartläggning av kunskapsläget
  Kartläggningen kommer att resultera i en rapport som släpps
  hösten 2020.
 2. Fortbildning, vårdprogram och etablering av sakkunniggrupp
  Öppna och riktade utbildningar om tortyr, ledda av Röda Korset. Alla öppna utbildningar kommer att publiceras i Utbildningskalendern. Ett nytt vårdprogram för hälso- och sjukvården i Skåne tas fram.
 3. Informationsspridning och kunskapsdelning
  Framtagande och spridning av informationsmaterial. Insatser riktade både till hälso- och sjukvårdspersonal och tortyrutsatta.

Aktuellt om DIKT

Kunskap om tortyrskador

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter