Säker läkemedelshantering – Introduktionsutbildning

Säker läkemedelshantering – Introduktionsutbildning

Målgrupp

Nyanställda läkare och sjuksköterskor i patientnära arbete

Lärandemål

Det övergripande målet med utbildningen är ökad patientsäkerhet genom minskning av antalet läkemedelsmisstag.

Detta kan uppnås dels genom ökat medvetenhet om och fokusering på de olika riskmomenten efter genomgången utbildning och dels genom att vanliga typer av misstag kan identifieras under utbildningen och analyseras i avsikt att formulera åtgärder för att förhindra upprepning.

Kursinnehåll

    • Introduktion – Vad är säker läkemedelshantering?
    • Hur arbetar vi med risker som kan förebyggas
    • Patientfall – övningar i grupp
    • Patientfall diskussion
    • Genomgång av utbildningen – struktur och utvärdering

Anmälan
Anmälan görs via Utbildningsportalen

Säker läkemedelshantering, SUS (Intern länk – Intranätet)
Arbete pågår om att göra denna utbildning digital, oklart med start.

Kontaktperson
Sara Ewesson, regional samordnare
sara.ewesson@skane.se

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter