Säker läkemedelshantering – Introduktionsutbildning

Säker läkemedelshantering – Introduktionsutbildning

Målgrupp

Nyanställda läkare och sjuksköterskor i patientnära arbete.

Lärandemål

Det övergripande målet med utbildningen är ökad patientsäkerhet genom minskning av antalet läkemedelsmisstag.

Detta kan uppnås dels genom ökat medvetenhet om och fokusering på de olika riskmomenten efter genomgången utbildning och dels genom att vanliga typer av misstag kan identifieras under utbildningen och analyseras i avsikt att formulera åtgärder för att förhindra upprepning.

Kursinnehåll

  • Introduktion – Vad är säker läkemedelshantering?
  • Hur arbetar vi med risker som kan förebyggas
  • Patientfall – övningar i grupp
  • Patientfall diskussion
  • Genomgång av utbildningen – struktur och utvärdering
  •  

Anmälan

Anmälan görs via Utbildningsportalen

Säker läkemedelshantering, SUS (Intern länk – Intranätet)
Arbete pågår om att göra denna utbildning digital, oklart med start.

Kontaktperson

Camilla Christensson, regional samordnare
camilla.m.christensson@skane.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.