Lära lärarna – instruktörskurs

Den populära kursen Training the Trainers på svenska. Kursen leds av docent Kerstin Sandelin, Karolinska Sjukhuset, Stockholm med hjälp av en fakultet från Practicum Clinical Skills Centre, Skånes Universitetssjukhus. Kursen som ges i samarbete med Patientförsäkringen LÖF.

Målgrupp

Lärare (läkare, sjuksköterskor) som undervisar och handleder under grund- och specialistutbildningarna för läkare och sjuksköterskor eller är instruktörer vid praktiska kurser.

Lärandemål

Förmedla både teoretisk och praktisk kunskap om hur man skapar optimal utbildningsmiljö för praktisk undervisning och träning.

Syftet med kursen Lära lärarna är att skapa förståelse för hur man lär sig kliniskt praktiska färdigheter. Eftersom ni som kursdeltagare har undervisningserfarenhet kommer era erfarenheter att utnyttjas konkret under kursen.

I centrum för inlärningsprinciperna står grundsynen kring personlig motivation: tanken att de allra flesta människor lär sig bäst när de verkligen vill lära sig något. De som deltar i kurser gör det för att de verkligen vill lära sig något.

Kursinnehåll

Kursmaterialet utgör en förberedelse inför kursen och kan användas som uppslagsverk i efterhand. Kursen ger dig som kursdeltagare möjlighet att utveckla dina färdigheter som lärare i olika typer av inlärningsmiljöer som är relevanta inom kirurgiska specialiteter.

En av de viktigaste ingredienserna i effektiv inlärning är delaktighet och engagemang. Motivationen hämmas om lärarna inte är intresserade av elevens behov, inte reagerar på ett adekvat sätt på hans/hennes ansträngningar eller om de bedömer och ger återkoppling utan att förklara kriterierna för detta. Under kursen kommer olika sätt hur man utvecklar och bibehåller motivationen att testas.

Kursinnehållet och presentationssätten varieras med exempel på olika tillvägagångssätt för lärande, som sedan kan prövas, reflekteras kring och överföras till praktik. Intresset och motivationen stimuleras om undervisningsformen varieras.

Som kursdeltagare förväntas Du ta eget ansvar för inlärningen genom samverkan, planering och aktivt deltagande. Kursinnehållet som finns i schemat utgör en ram för kursen. Kursledning och kursdeltagare anpassar kursinnehållet i enlighet med de inlärningsbehov som finns.

Kursdatum 2020:

25-26 mars (Lund)     Inställd

Pris: 9000 kr

Kontaktperson

Anders Bergenfelz
anders.bergenfelz@med.lu.se

Anmälan

Du måste tillåta att cookies används för att kunna skicka formuläret. Cookies används här som ett skydd mot spammejl.

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter