Lära lärarna – instruktörskurs

Den populära kursen Training the Trainers på svenska. Kursen leds av docent Kerstin Sandelin, Karolinska Sjukhuset, Stockholm med hjälp av en fakultet från Practicum Clinical Skills Centre, Skånes Universitetssjukhus. Kursen som ges i samarbete med Patientförsäkringen LÖF.

Målgrupp

Lärare (läkare, sjuksköterskor) som undervisar och handleder under grund- och specialistutbildningarna för läkare och sjuksköterskor eller är instruktörer vid praktiska kurser.

Lärandemål

Förmedla både teoretisk och praktisk kunskap om hur man skapar optimal utbildningsmiljö för praktisk undervisning och träning.

Syftet med kursen Lära lärarna är att skapa förståelse för hur man lär sig kliniskt praktiska färdigheter. Eftersom ni som kursdeltagare har undervisningserfarenhet kommer era erfarenheter att utnyttjas konkret under kursen.

I centrum för inlärningsprinciperna står grundsynen kring personlig motivation: tanken att de allra flesta människor lär sig bäst när de verkligen vill lära sig något. De som deltar i kurser gör det för att de verkligen vill lära sig något.

Kursinnehåll

Kursmaterialet utgör en förberedelse inför kursen och kan användas som uppslagsverk i efterhand. Kursen ger dig som kursdeltagare möjlighet att utveckla dina färdigheter som lärare i olika typer av inlärningsmiljöer som är relevanta inom kirurgiska specialiteter.

En av de viktigaste ingredienserna i effektiv inlärning är delaktighet och engagemang. Motivationen hämmas om lärarna inte är intresserade av elevens behov, inte reagerar på ett adekvat sätt på hans/hennes ansträngningar eller om de bedömer och ger återkoppling utan att förklara kriterierna för detta. Under kursen kommer olika sätt hur man utvecklar och bibehåller motivationen att testas.

Kursinnehållet och presentationssätten varieras med exempel på olika tillvägagångssätt för lärande, som sedan kan prövas, reflekteras kring och överföras till praktik. Intresset och motivationen stimuleras om undervisningsformen varieras.

Som kursdeltagare förväntas Du ta eget ansvar för inlärningen genom samverkan, planering och aktivt deltagande. Kursinnehållet som finns i schemat utgör en ram för kursen. Kursledning och kursdeltagare anpassar kursinnehållet i enlighet med de inlärningsbehov som finns.

Kursdatum 2020:

25-26 mars (Lund)

Pris: 9000 kr

Kontaktperson

Anders Bergenfelz
Contact

Anmälan

Kursens namn * Obligatoriskt fält.
Kursdatum * Obligatoriskt fält.
Yrkeskategori * Obligatoriskt fält.
Namn * Obligatoriskt fält.
Klinik * Obligatoriskt fält.
Sjukhus * Obligatoriskt fält.
Adress * Obligatoriskt fält.
E-postadress * Obligatoriskt fält.
Mobiltelefon
Tel-nr arbete * Obligatoriskt fält.
Fakturaadress Obs! Referens på behörig attestant krävs * Obligatoriskt fält.
Övrig info T ex matallergier

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter