Instruktörsutbildning i medicinsk simulering (steg I)

Målgrupp

För dig som arbetar med eller planerar att arbeta med medicinsk simulering som inlärningsmetod. Kursen välkomnar även deltagare utanför Skånes Universitetssjukhus.

Kursinnehåll

Deltagarna tillägnar sig färdigheter i följande: scenariodesign, briefing till simulationsrum och scenario. Genomförande av simulationsövningar. Debriefing. Gruppdynamiska processer. Feedback och positivt inlärningsklimat.
Undervisningsspråket är danska och svenska. Litteraturen primärt på engelska.

Kursdatum 2020:

23 - 25 mars

24 - 26 november

Pris: 11000 kr

Kontaktperson

Jeanette Knutsson
Contact

Kursansvarig

Marlene Mohr (Överläkare Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation – CAMES)
Contact

Kursanmälan

Kursens namn * Obligatoriskt fält.
Kursdatum * Obligatoriskt fält.
Yrkeskategori * Obligatoriskt fält.
Namn * Obligatoriskt fält.
Klinik * Obligatoriskt fält.
Sjukhus * Obligatoriskt fält.
Adress * Obligatoriskt fält.
E-postadress * Obligatoriskt fält.
Mobiltelefon * Obligatoriskt fält.
Tel-nr arbete * Obligatoriskt fält.
Fakturaadress Obs! Referens på behörig attestant krävs * Obligatoriskt fält.
Övrig info T ex matallergier

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter