Instruktörsutbildning i medicinsk simulering på avancerad nivå (steg II)

Kursen anordnas i samarbete med CAMES (Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation)

Målgrupp

Kursen vänder sig till instruktörer som tidigare genomgått instruktörskurs i medicinsk simulering (steg 1) och som har erfarenhet av simulering (25-30 debriefingar är önskvärt).

Kursinnehåll

Den avancerade kursen består av två moduler. 2 + 2 dagar och bygger vidare på grundkursen i medicinsk simulering. Kursen fokuserar på hur man skapar större utbyte i debriefingar, den svåra debriefingsituationen och fördjupade diskussioner om CRM (Crisis Resource Management) / icke tekniska färdigheter och hur man tydliggör principerna i egna scenarios och kurser.

Kursdatum HT 2020:

Datum ej satt.

Observera att kursen anordnas under 2 + 2 dagar!

Pris: 13650 kr

Kontaktperson
Jeanette Knutsson
Contact

Kursansvarig
Marlene Mohr (Överläkare Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation – CAMES)
Contact

Anmälan

Kursens namn * Obligatoriskt fält.
Kursdatum * Obligatoriskt fält.
Yrkeskategori * Obligatoriskt fält.
Namn * Obligatoriskt fält.
Klinik * Obligatoriskt fält.
Sjukhus * Obligatoriskt fält.
Adress * Obligatoriskt fält.
E-postadress * Obligatoriskt fält.
Mobiltelefon
Tel-nr arbete * Obligatoriskt fält.
Fakturaadress Obs! Referens på behörig attestant krävs * Obligatoriskt fält.
Övrig info T ex matallergier

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter