Vårdgivarnytt september 2021

Ett nyhetsbrev för offentliga vårdgivare och offentligt finansierade privata vårdgivare, verksamma inom LOV, LOL, LOF och LOU.

Här kommer höstens första nummer av Vårdgivarnytt. Den här gången kan du bland annat läsa om egenprovtagning HPV, status kring teledermatoskopi i Region Skåne, breddinförande av riktade hälsosamtal för 40-åringar, introduktionsfilm om SIP för Primärvården och nya utbildningstillfällen i iKBT på nätet hösten 2021.

Vårdgivarnytt är ett nyhetsbrev från avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning för vårdgivare som arbetar på uppdrag av Region Skåne.

Vårdgivarnytt, september 2021