Vårdgivarnytt oktober 2020

Ett nyhetsbrev för offentliga vårdgivare och offentligt finansierade privata vårdgivare, verksamma inom LOV, LOL, LOF och LOU.

Oktobernumret av Vårdgivarnytt är här! I detta nummer kan du bland annat läsa om årets influensavaccinationskampanj, uppdateringar från SDV, primärvårdens digitala kunskapsbank för sjuksköterskor och samordnad individuell plan (SIP) på 1177.se.

Vårdgivarnytt oktober 2020.