Vårdgivarnytt oktober 2020

Ett nyhetsbrev för offentliga vårdgivare och offentligt finansierade privata vårdgivare, verksamma inom LOV, LOL, LOF och LOU.

Oktobernumret av Vårdgivarnytt är här! I detta nummer kan du bland annat läsa om årets influensavaccinationskampanj, uppdateringar från SDV, primärvårdens digitala kunskapsbank för sjuksköterskor och samordnad individuell plan (SIP) på 1177.se.

Vårdgivarnytt oktober 2020.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter