Vårdgivarnytt oktober 2019

Ett nyhetsbrev för offentliga vårdgivare och offentligt finansierade privata vårdgivare, verksamma inom LOV, LOL, LOF och LOU.

I oktobernumret av Vårdgivarnytt kan du bland annat läsa om årets influensasäsong, utrullningsplanen för Skånes Digitala Vårdsystem, förfrågningsunderlagen för 2020 och hur du kan få stöd och hjälp med patientsäkerhetsarbetet.

Vårdgivarnytt oktober 2019 (pdf)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter