Vårdgivarnytt november 2022

Ett nyhetsbrev för offentliga vårdgivare och offentligt finansierade privata vårdgivare, verksamma inom LOV, LOL, LOF och LOU.

Här kommer novembernumret av Vårdgivarnytt!

I detta nummer kan du bland annat läsa om Socialstyrelsens skärpta krav kring att fråga om våld, om hur kvinnors fritextsvar i graviditetsenkäten kan användas till kvalitets- och förbättringsarbete, dialogmöte för hälsovalen i Region Skåne och om stormöte för metoden Riktade hälsosamtal den 29 november.

Vårdgivarnytt är ett nyhetsbrev från avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning för vårdgivare som arbetar på uppdrag av Region Skåne.