Vårdgivarnytt november 2020

Ett nyhetsbrev för offentliga vårdgivare och offentligt finansierade privata vårdgivare, verksamma inom LOV, LOL, LOF och LOU.

I novembernumret av Vårdgivarnytt kan du bland annat läsa om påminnelse om språktolksavtal, influensavaccination för vårdpersonal, en digital inspirationsdag för levnadsvanor och psykisk ohälsa samt projektet SDV som söker personer som vill vara med i det fortsatta arbetet.

Vårdgivarnytt november 2020.