Vårdgivarnytt november 2018

Ett nyhetsbrev för offentliga vårdgivare och offentligt finansierade privata vårdgivare, verksamma inom LOV, LOL, LOF och LOU.

I november månads Vårdgivarnytt kan du bland annat läsa om förberedelser inför Skånes Digitala Vårdsystem (SDV), sänkt åldersgräns för e-tjänsten Journalen, informationsmöte kring förfrågningsunderlag 2019 och hur vårdcentraler berörs av överklagan i upphandling av nya avtal inom multimodal smärtbehandling.

Vårdgivarnytt november 2018 (pdf)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter