Vårdgivarnytt mars 2022

Ett nyhetsbrev för offentliga vårdgivare och offentligt finansierade privata vårdgivare, verksamma inom LOV, LOL, LOF och LOU.

Här är marsnumret av Vårdgivarnytt! I detta nummer kan du bland annat läsa om vård för flyktingar från Ukraina, information om vårdvalsvillkor för 2023, de nominerade till Skånes bästa vårdcentral samt personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.

Vårdgivarnytt är ett nyhetsbrev från avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning för vårdgivare som arbetar på uppdrag av Region Skåne.