Vårdgivarnytt mars 2020

Ett nyhetsbrev för offentliga vårdgivare och offentligt finansierade privata vårdgivare, verksamma inom LOV, LOL, LOF och LOU.

I marsnumret av Vårdgivarnytt kan du bland annat läsa om var aktuell information om covid-19 finns tillgänglig, den digitala vårdtjänsten Stöd och behandling på 1177.se och hur skånska kommuner arbetar med att förebygga suicid.

Vårdgivarnytt mars 2020 (pdf)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter