Vårdgivarnytt mars 2019

Ett nyhetsbrev för offentliga vårdgivare och offentligt finansierade privata vårdgivare, verksamma inom LOV, LOL, LOF och LOU.

I marsnumret av Vårdgivarnytt kan du bland annat läsa om ny teknisk plattform för 1177 Vårdguiden, rutin för samverkan vid utskrivning under påsken och uppföljning av den förstärkta vårdgarantin inom primärvård.

Vårdgivarnytt mars 2019. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter