Vårdgivarnytt maj 2024

Vårdgivarnytt är ett nyhetsbrev från avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning för vårdgivare som arbetar på uppdrag av Region Skåne.

I månadens nyhetsbrev kan du bland annat läsa om en ny regional sårkonsultfunktion, ökning av kikhosta i samhället och förbättringsarbete kopplat till Hälsodeb.

Vårdgivarnytt är ett nyhetsbrev för offentliga vårdgivare och offentligt finansierade privata vårdgivare, verksamma inom LOV, LOL, LOF, LOU och IOP. 

Vårdgivarnytt maj 2024 (app.emarketeer.com)