Vårdgivarnytt maj 2022

Ett nyhetsbrev för offentliga vårdgivare och offentligt finansierade privata vårdgivare, verksamma inom LOV, LOL, LOF och LOU.

Här kommer majnumret av Vårdgivarnytt! I detta nummer kan du bland annat läsa om beslut om vårdvalsvillkor för 2023, samarbete och samordning kring förlossningsvården i sommar, ansökan till pilotfas för riktade hälsosamtal samt naturunderstödd rehabilitering på landsbygd.

Vårdgivarnytt är ett nyhetsbrev från avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning för vårdgivare som arbetar på uppdrag av Region Skåne.