Vårdgivarnytt maj 2020

Ett nyhetsbrev för offentliga vårdgivare och offentligt finansierade privata vårdgivare, verksamma inom LOV, LOL, LOF och LOU.

I majnumret av Vårdgivarnytt kan du bland annat läsa om det nya språktolksavtalet och hur verksamheten kan förbereda sig, ökad patientsäkerhet under covid-19, vad som är på gång i SDV-projektet och uppföljning av prioriterade områden 2020 för Vårdcentral.

Vårdgivarnytt maj 2020 (pdf)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter