Vårdgivarnytt juli 2020

Ett nyhetsbrev för offentliga vårdgivare och offentligt finansierade privata vårdgivare, verksamma inom LOV, LOL, LOF och LOU.

I julinumret av Vårdgivarnytt kan du bland annat läsa om det nya språktolksavtalet, ny riktlinje gällande provtagning för covid-19 vid överflyttning till särskilt boende eller korttidsboende, potentiellt olämpliga läkemedel till äldre och nytt temporärt vårdprogram för barn och unga vuxna i Region Skåne.

Vårdgivarnytt juli 2020 (pdf)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter