Vårdgivarnytt 2023

Ett nyhetsbrev för offentliga vårdgivare och offentligt finansierade privata vårdgivare, verksamma inom LOV, LOL, LOF och LOU.

Här kommer årets första nummer av Vårdgivarnytt! Den här gången kan du bland annat läsa om hur högkostnadsskyddet och vissa patientavgifter förändrats efter årsskiftet, om en utbildningsdag den 8 mars om våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck. Men också att införandet av riktade hälsosamtal fortsätter under 2023, att hembesöksprogrammet Växa tryggt blir ett nytt tilläggsuppdrag för BVC och BMM och att Skånelistan och tillhörande dokument inte längre trycks utan nu finns publicerat på webben.  

Vårdgivarnytt är ett nyhetsbrev från avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning för vårdgivare som arbetar på uppdrag av Region Skåne.