Vårdgivarnytt januari 2022

Ett nyhetsbrev för offentliga vårdgivare och offentligt finansierade privata vårdgivare, verksamma inom LOV, LOL, LOF och LOU.

Här kommer årets första nummer av Vårdgivarnytt. Den här gången kan du bland annat läsa om att Kunskapscentrum införlivas med avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning, hälsosamtal för 40-åringar fortsätter, beslut om milersättning vid sjukresor utanför Skåne förlängs samt att Skånelistan för 2022 nu finns publicerad på Vårdgivare Skåne.

Vårdgivarnytt är ett nyhetsbrev från avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning för vårdgivare som arbetar på uppdrag av Region Skåne.