Vårdgivarnytt februari 2019

Ett nyhetsbrev för offentliga vårdgivare och offentligt finansierade privata vårdgivare, verksamma inom LOV, LOL, LOF och LOU.

I februarinumret av Vårdgivarnytt kan du bland annat läsa om Patientnämndens Skånes årsberättelse, de nominerade till Skånes bästa vårdcentral, information från SDV och uppdaterade miljökrav. 

Vårdgivarnytt februari 2019.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter