Vårdgivarnytt december 2021

Ett nyhetsbrev för offentliga vårdgivare och offentligt finansierade privata vårdgivare, verksamma inom LOV, LOL, LOF och LOU.

Här kommer årets sista nummer av Vårdgivarnytt. Den här gången kan du bland annat läsa om att munskyddskrav återinförs i vården, patientavgifter för 2022, utbildningen Tänk tvärt om – för jämställd sjukskrivning, avveckling av KBT kort inom vårdval psykoterapi samt nytt produktavtal för diabeteshjälpmedel.

Vårdgivarnytt är ett nyhetsbrev från avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning för vårdgivare som arbetar på uppdrag av Region Skåne.