Vårdgivarnytt april 2022

Ett nyhetsbrev för offentliga vårdgivare och offentligt finansierade privata vårdgivare, verksamma inom LOV, LOL, LOF och LOU.

Här kommer aprilnumret av Vårdgivarnytt! I detta nummer kan du bland annat läsa om etikpodden, riktade hälsosamtal, uppdaterade förfrågningsunderlag och öppettider på familjecentraler under sommaren.

Vårdgivarnytt är ett nyhetsbrev från avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning för vårdgivare som arbetar på uppdrag av Region Skåne.