Webbokningssystem för sjukresor under utveckling

I syfte att effektivisera bokningen av sjukresor utvecklas en webbaserad bokningstjänst för vårdpersonal inom Region Skåne. Målet är att så många bokningar som möjligt ska kunna göras via webben.

Utvecklingen av webbtjänsten påbörjades våren 2017. Nu testas den av ett antal användare för att därefter implementeras generellt i september. Då kommer också nya användare att erbjudas utbildning.

Arbetet med bokningssystemet bedrivs i samverkan mellan berörda medarbetare på Skånetrafiken och representanter för vården. Utgångspunkten är de behov och förutsättningar som finns inom sjukvårdens olika avdelningar.

Sparar tid och minskar telefonköer

I bokningstjänsten anger beställaren exempelvis vilken adress resan ska utgå ifrån och vilka behov resenären har, exempelvis om personen i fråga kan gå själv, sitter i rullstol eller behöver en liggande transport.

Webbokningen är till stora delar automatiserad, vilket innebär att systemet letar upp lämpliga fordon. I de fall där systemet inte hittar en bil går beställningarna vidare till Skånetrafikens trafikledning som hittar en lösning och återkopplar till beställaren.

Det nya systemet medför att vårdpersonal inte längre behöver ringa till Skånetrafiken för att boka sjukresor. Det sparar tid inom sjukvården och minskar samtidigt telefonköerna hos Skånetrafiken. Det medför i sin tur att väntetiden för de som inte kan använda den webbaserade bokningstjänsten, till exempel privatpersoner, blir kortare.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter