Vitamin B12 tabletter - alternativ vid bristsituation - uppdaterad information 2021-02-19

Betolvex finns nu tillgänglig på apoteken. Betolvidon är återigen restnoterad. Beräknad leverans mitten av mars 2021 .

I fall då brist av vitamin B12 tabletter uppstår föreslås för patienter med lågt kobalaminvärde < 200 pmol/L, ersättning med engångsinjektion av hydroxokobalamin 1 mg/ml, 1 ml subkutant eller intramuskulärt.

/Sortimentsgruppen