Vitamin B12 tabletter - alternativ vid bristsituation

Behepan tabletter har utgått. Betolvidon är restnoterad och beräknas åter i början av augusti 2020. Betolvex är restnoterad fram till början av oktober 2020 men dispensförpackningar finns att tillgå.

I fall brist av vitamin B12 tabletter uppstår föreslås för patienter med lågt kobalaminvärde < 200 pmol/L, ersättning med engångsinjektion av hydroxokobalamin 1 mg/ml (Behepan eller Hydroxocobalamin Alternova) 
1 ml subkutant eller intramuskulärt.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter