Viktigt att vården uppmärksammar våld i nära relationer

Just nu är det många människor som är hemma mer än vanligt. Det kan innebära en ännu svårare situation för de som är utsatta för våld i hemmet och inte längre kan gå till jobb eller skola.

- Våld i nära relationer har alltid varit en viktig samhällsfråga, men det är särskilt viktigt nu när många är isolerade i sina hem och spenderar mer tid med förövaren, säger Johan Öberg, hälso- och sjukvårdstrateg på avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning.

Våld i nära relationer är ett omfattande hälsoproblem med stora konsekvenser för individ och samhälle. Varje dag möter vårdpersonal utsatta kvinnor, barn och män som vi kan hjälpa vidare till hjälp och stöd för att komma ur en våldsam och ohälsosam livssituation.

Att uppmärksamma våld i nära relationer är också en patientsäkerhetsfråga eftersom det är en viktig del av patientens anamnes. Hälso- och sjukvården och tandvården har ett ansvar att identifiera och stötta våldsutsatta barn och vuxna.

Regionalt vårdprogram - guide i fem steg

Sedan 2018 finns det ett regionalt vårdprogram för våld i nära relationer. Vårdprogrammet är utformat som en tydlig guide för hur vårdpersonal som möter patienter bör göra för att motverka våld i nära relationer.

Hälso- och sjukvården har en viktig roll eftersom många våldsutsatta kommer i kontakt med vården. Vårdprogrammet ringar in det ansvar som vårdpersonal har för att motverka våld i nära relationer.

- Vårdprogrammet är utformat som en guide i fem steg. Det beskriver bland annat hur vården bör uppmärksamma våldsutsatthet hos patienter och hur dokumentation utförs på ett korrekt och patientsäkert sätt, något som är viktigt eftersom det kan utgöra bevisning i en senare rättegång. Vården behöver även stötta genom samverkan och hänvisning till andra stödinsatser i samhället. Det finns flera samhällsaktörer som kan involveras vid våldsutsatthet, och det är viktigt att vården samverkar med bland annat socialtjänsten, säger Johan Öberg.

För varje gång vi upptäcker våld i en nära relation kan vi stötta, minska lidande och i vissa fall rädda liv. Ju mer vi förstår våra patienters verklighet desto bättre kan vi åstadkomma verklig förändring.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter