Viktigt att ha kundnummer inför det nya språktolksavtalet

Från och med den 1 juli gäller ett nytt språktolksavtal. Från den dagen ska du beställa språktolk från Digitaltolk och din enhet måste förbereda sig och säkerställa att ni fått ett kundnummer.

Kundnummer och inloggningsuppgifter

Ett mejl med kundnummer och inloggningsuppgifter har skickats till alla enheter som identifierats med angiven gemensam mejladress i Skånekatalogen.

Om din enhet inte fått ett kundnummer

Om din enhet inte fått något mejl med kundnummer ska du beställa ett kundnummer via mejl.

Mejlet ska innehålla:

 • Enhetens HSA-ID (de sex sista tecknen som börjar med O, RSID)
 • Enhetens namn
 • En gemensam mejladress som är kopplad till enhetens/avdelningens HSAid, med korrekt fysisk adress så att tolken hittar rätt.
  • För Region Skånes verksamheter är det företrädesvis en funktionsbrevlåda.
  • För privata vårdgivare rekommenderas en mejladress för respektive enhet som ska beställa språktolk. Enheten kan då få ett eget kundnummer kopplat till sin besöksadress. Detta underlättar för tolkar att hitta rätt vid platstolkning samt möjliggör nödvändig uppföljning från Region Skånes sida.

Finns inte enheten upplagd i Skånekatalogen behövs ytterligare information:

 • Enhetens namn
 • Direkttelefon
 • Besöksadress (så tolken kan hitta rätt)
 • Gemensam epost-adress
 • Eventuellt avtal med Region Skåne (Hud, Psykoterapi etcetera)

Om ni inte har fått något kundnummer trots åtgärder ovan

Om ni inte har fått något kundnummer ska ni kontakta GSF. Efter att ha fyllt i ett formulär skapar GSF ett kundnummer åt er.

Digitaltolk finns som stöd

Digitaltolk finns på plats i Skåne juni och juli för att stödja er som behöver hjälp. De kan också komma till er verksamhet. Vid intresse, kontakta:

God kvalitet, digital användning och enkelt att använda

Det nya avtalet innebär att det istället för tre leverantörer blir en leverantör, DigitalTolk.

Inriktningen på den nya upphandlingen är god kvalitet, mer digital användning och att det ska vara enkelt för dig som användare att både beställa och ge återkoppling på det tolkade samtalet.

Mer information kommer att publiceras på Vårdgivare Skåne.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter