Viktigt att boka teckenspråkstolk

Enligt patientlagen ska hälso- och sjukvårdspersonal förmedla information i vårdsituationer på ett sätt som patienten förstår. Därför är det viktigt att alltid beställa tolk om du möter patienter som är döva eller har hörselnedsättningar.

- Att se till att patienten förstår all information i en vårdsituation är även en viktig del i patientsäkerheten. Det är viktigt att förstå att teckenspråket är en döv persons förstaspråk. Så att kommunicera via skriven text har därför sina risker eftersom döva personer lär sig svenska som andraspråk. Teckenspråkets grammatiska uppbyggnad skiljer sig från svenskan, säger Veronika Larsson, områdeschef på Tolkcentralen, Region Skåne.

Du beställer teckenspråkstolk via Tolkcentralen på telefon, måndag till fredag mellan 8.30-16. Det finns även ett telefonnummer när det behövs tolk vid akuta situationer.

Boka tolk innan du skickar kallelsen

Det är du som vårdpersonal som ansvarar för att ansvarar för att boka tolk när detta behövs. Beställ tolk så tidigt som möjligt, gärna i samband med att kallelsen skickas till patienten. Meddela patienten att tolk är bokad i kallelsen.

Flera tolkmetoder erbjuds

Patienten bestämmer vilken tolkmetod som ska användas. Tolkcentralen erbjuder flera tolkmetoder i mötet med en hörselskadad patient. Du kan boka en skrivtolk som skriver ner det som sägs och kan läsas på en skärm. Du kan även boka en TSS-tolk som tolkar med hjälp av tecken som stöd. Till skillnad från teckenspråket så följer TSS det svenska språkets grammatik.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter